دانشلند
پیشنهاد ویژه
811/97

پرورش اعضای مصنوعی توسط ناسا در فضا

خلاصه:

ناسا در راستای پرورش اعضای مصنوعی در فضا دست به فعالیت های بزرگی زده است .یکی از مشکلات حوزه و بهداشت درمان جهت پیوند اعضا، نبود ارگان های متخصص و فعال و یا کمبود آن ها است که گاهی منجر به درگذشت افراد بیمار می شود.

کتاب های ویژه شب امتحانجمع بندی کنکوراسباب بازی | بازی فکری | اسباب بازی جدید | بازی هوش | شعبده بازیکتاب هاب کمک درسی برای تمامی مقاطع اط ابتدایی تا کنکورمشاوره کنکور آنلاین کتاب هاب کنکور کاردانی | فنی حرفه ای | کار دانش
قبل از این که ناسا به فکر پرورش اندام مصنوعی بیافتد،محققان ارگان های انسان را توسط چاپگر های 3 بعدی در آزمایشگاه تولید کردند ولی ساختار های داخلی پیچیده مانند قلب و شش به سبب وزن زیادی که دارند از هم می پاشند.
به همین دلیل تعدادی از متخصصان به این موضوع اشاره کرده اند که به جای استفاده از ساختار های پیچیده، بهتر است در محیطی با جاذبه 0 مثل ایستگاه فضایی بین المللی به چاپ کردن اندام ها بپردازند.
یک شرکت نو پا به اسم تک شات با همکاری ناسا قصد دارد یک چاپگر 3 بعدی بیوزیستی را توسعه دهد.این چاپگر در اردیبهشت ماه به ایستگاه فضائی ارسال می شود.
 

بعضی از افراد متخصص در این زمینه، اعتقاد دارند این پروژه یا کاملا با شکست مواجه می شود یا آینده پیوند عضو را از نو شکل می دهد.
در مرحله اول کارشناسان متخصص و محققان در این دو سازمان 1 سال درباره ی کارکرد پرینتر در فضا تحقیق کردند و تمرکز خود را روی بافت های قلبی گذاشته اند.
طبق گفته های معاون تک شات آقای(ریچ بولینگ) بعد از کامل شدن پروتکل های آزمایشی، در های این برنامه در آینده به روی محققان علاقمند به آزمایش چاپگر باز می شود.هدف تک شات این است که با تولید اعضای مصنوعی صف طولانی افراد متقاضی دریافت عضو را کم کند و به بیمارانی که مستحق کمک هستند یاری برسانند.
آن ها سعی دارند سلول های بنیادی بیماران ارگان ها را طوری شخصی سازی کنند که سازگاری با دریافت کننده را بیشترکنند و درصد پس زدن آن توسط بدن را به حداقل برسانند.
 

ارسال نظر

ارسال نظر

5/5 0 0 0