پیام از طریق واتس اپ
هشدار مرکز سنجش پزشکی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی
فروشگاه اینترنتی دانش لند | خرید کتاب کمک درسی | خرید بازی فکری | خرید کتاب کودک و نوجوان

دانش لند خرید اینترنتی کتاب کمک درسی بازی فکری محصولات آموزشی

مشاوره تحصیلی
138/98

هشدار مرکز سنجش پزشکی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی

خلاصه:

پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی در صورت عدم ثبت نام در رشته و دانشگاه محل قبولی به مدت یکسال از تحصیل محروم خواهند شد.

تخفیف ویژه کتاب های گاجخرید اسباب بازی با تخفیفخرید کتاب کمک درسیخرید منابع کنکور هنرخرید کتاب های کودک | نوجوانمشاوره تحصیلی | کنکورفروش کتاب های کمک درسی به مدارس
بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد امکان جابجایی و بازگشت به رشته و دانشگاه پذیرش شده قبلی برای کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی و دکتریتخصصی در سـال تحصـیلی ٩٩-٩٨ وجود ندارد.
داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرش شده نهایی در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی اعلام شده است، پذیرش مرحله نخست لغو شـده و به ھیچ وجه قابل بازگشت نیست.
بر اساس دفترچـه راھنمـای ثبـت نـام دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی و دکتری تخصصی افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره‌ھای رایگان(روزانه) پذیرفتـه شوند و در نهایت از ثبت نام در رشته پذیرش شده انصـراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی‌باشند.بنابراین افـرادی کـه در مرحلـه تکمیـل ظرفیـت در دوره- ھای عادی (رایگان) پذیرفته می‌شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یک‌ساله خواھند بود.

ارسال نظر

ارسال نظر

5/5 0 0 0