×

جشنواره بزرگ دانش لند: در پایان فصل پاییز به مشتریانی که مجموع مبلغ پرداختی فاکتورشان به یک میلیون تومان برسد، یک فلش 16 گیگ اهدا خواهد شد

هشدار مرکز سنجش پزشکی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی
فروشگاه اینترنتی دانش لند | خرید کتاب کمک درسی | خرید بازی فکری | خرید کتاب کودک و نوجوان

فروشگاه اینترنتی daneshland.com

پیشنهاد ویژه
138/98

هشدار مرکز سنجش پزشکی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی

خلاصه:

پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی در صورت عدم ثبت نام در رشته و دانشگاه محل قبولی به مدت یکسال از تحصیل محروم خواهند شد.

خرید کتاب کمک درسی با تخفیف ویژه و ارسال رایگانتخفیف کتاب ویژه مدارس | کتاب اهدایی مدارس | اهدای کتاب به دبیران | ارسال رایگان کتاب برای مدارسمشاوره کنکورانواع اسباب بازی و بازی فکریکتاب های کمک درسیکتاب های دبستان و ابتداییکتاب های ویژه کنکور رشته هنرکتاب هاب کنکور کارشناسی
بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد امکان جابجایی و بازگشت به رشته و دانشگاه پذیرش شده قبلی برای کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی و دکتریتخصصی در سـال تحصـیلی ٩٩-٩٨ وجود ندارد.
داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرش شده نهایی در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی اعلام شده است، پذیرش مرحله نخست لغو شـده و به ھیچ وجه قابل بازگشت نیست.
بر اساس دفترچـه راھنمـای ثبـت نـام دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی و دکتری تخصصی افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره‌ھای رایگان(روزانه) پذیرفتـه شوند و در نهایت از ثبت نام در رشته پذیرش شده انصـراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی‌باشند.بنابراین افـرادی کـه در مرحلـه تکمیـل ظرفیـت در دوره- ھای عادی (رایگان) پذیرفته می‌شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یک‌ساله خواھند بود.

ارسال نظر

ارسال نظر

5/5 0 0 0