فروشگاه اینترنتی دانش لند | خرید کتاب کمک درسی | خرید بازی فکری | خرید کتاب کودک و نوجوان

فروشگاه اینترنتی daneshland.com

پیشنهاد ویژه

قوانین و مقررات

مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند!

مشتری باید هنگام تحویل گرفتن کالا بسته و کتاب‌ها را از نظر ظاهری بررسی کند و در غیر این صورت از تحویل خودداری کند. در صورت وجود هرگونه اشکال چاپی یا محتوایی مشتری می تواند کتاب ها را از طریق پست سفارشی بازگرداند و دانش‌لند موظف به پرداخت هزینه ارسال به مشتری است.