فروشگاه اینترنتی daneshland.com

علوم پایه

مقاله ها و نوشته های فارسی | ترجمه شده | به سمت موفقیت | تازه های رباتیک | دنیای دیجیتال |علوم پایه و مهندسی | بیوگرافی مشاهیر ایران و جهان | مشاوره تحصیلی و کنکور

آشنایی با مشاهیر ایران و جهانمقالات موفقیتتازه های علم رباتیکدنیای دیجیتالمشاوره تحثیلی و کنکور
آشنایی مقدماتی با علم فلسفه

فلسفه یا خِرَددوستی (Philosophy) دانشی است که به تفکر درباره مسائل بنیادین و اساسی که در جهان و زندگی با آن ها روبرو هستیم مانند هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان می پردازد. نخستین بار فیثاغورس این واژه را به کار برده است.

302/98